„Remington Grove Apartments“ nekilnojamojo turto valdytojai antrą kartą buvo atmesti dėl bandymo nukirsti keletą medžių. Tačiau Sunnyvale planavimo komisija sausio 24 d. susitarė dėl išimties nukirsti tris medžius, nurodydama pavojų saugai.Lapkričio mėnesį vadovybė paprašė pašalinti 21 medį 575 E. Remington Drive. Dvylika buvo patvirtinta, bet devyni buvo atmesti. Pastatų valdymo pareigūnai teigė, kad medžiai kelia pavojų saugumui ir gruodžio mėnesį apskundė sprendimą.

Komisija balsais 3 prieš 2 atmetė pirmąjį skundą, pagal kurį būtų leista pašalinti aštuonis medžius, išskyrus tris. Antrasis apeliacinis skundas, pagal kurį būtų leista pašalinti vieną medį, buvo atmestas 5:0.

Man atrodo, kad čia tikras klausimas yra tai, kad medis kelia potencialų pavojų žmonėms, konstrukcijoms ir kitiems medžiams, sakė pirmininko pavaduotojas Glennas Hendricksas. Negalėjau išgirsti, kad tai pasakyta nei stebėjimu, nei įrodymais, kad čia iš karto atrodo, kad jis nukris. Manau, kad kiekvienas medis gali kelti pavojų.

Galite nupjauti šį medį ir galūnė gali nukristi nuo kito. Nemanau, kad šiuo metu reikia jų visų atsikratyti.


Redaktoriaus Pasirinkimas